Tag Archives: Tình dục và cuộc tìm kiếm sự gần gũi

Tình dục và cuộc tìm kiếm sự gần gũi

Tình dục và cuộc tìm kiếm sự gần gũi

Cần có điều gì để kinh nghiệm sự gần gũi thực sự với một ai đó? Tình yêu là gì? Sự gần gũi thân mật là gì? Tiến sỹ Henry Brandt, trong tạp chí Collegiate Challenge (Thách thức của sinh viên), nói rằng có một hội chứng, một tình trạng chung giống nhau, khi những cặp vợ […]