Tag Archives: “Tin cậy” Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

“Tin cậy” Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

“Tin cậy” Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Câu hỏi: “Tất cả những điều này nghe thật hay nhưng tôi chưa hiểu “tin cậy Chúa Giê-xu” có nghĩa là gì?” Câu trả lời của chúng tôi:  Trước hết, tin cậy Chúa Giê-xu có nghĩa là bạn không còn dựa vào bản thân, nhưng dựa vào Đấng Cứu Thế, để được lên thiên đàng. Chúng […]