Tag Archives: tiêu chuẩn Jis

Mặt bích tiêu chuẩn ANSI – BS – DIN – JIS

Mặt bích tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn DIN – BS – JIS – ANSI – Để đánh giá chất lượng sản phẩm đạt chuẩn yêu cầu thì người ta sử dụng các tiêu chuẩn đo đạc đã được định sẵn để làm thước đo chính xác về chất lượng các sản phẩm. Vậy các thông […]