Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng

Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng

17 Tháng Một, 2020
Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng Rao giảng về Chúa Giê-xu cũng đồng nghĩa với việc các sứ đồ phải chịu nguy hiểm, chịu bị tấn công, thậm chí bị...