Tag Archives: Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng

Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng

“Tin cậy” Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Tại sao các môn đồ của Chúa Giê-xu khước từ việc giữ sự im lặng Rao giảng về Chúa Giê-xu cũng đồng nghĩa với việc các sứ đồ phải chịu nguy hiểm, chịu bị tấn công, thậm chí bị giết chết. Tại sao họ không chịu im lặng? MƯỜI HAI SỨ ĐỒ: Anh-rê – bị […]