Tag Archives: Mục đích sống của tôi là gì?

Mục đích sống của tôi là gì?

Mục đích sống của tôi là gì?

Bạn sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa khi bạn biết mục đích của cuộc đời mình. Thử quan sát một chiếc búa, nó được làm ra là để đóng đinh. Nó được tạo ra để làm điều đó. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng chiếc búa không bao giờ được sử dụng. Nó […]