Làm sao chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã từng thực sự sống?

Làm sao chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã từng thực sự sống?

17 Tháng Một, 2020
Câu hỏi: “Có những tài liệu lịch sử nào khác ngoài Kinh thánh chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu đã từng thực sự sống?” Câu trả lời của chúng tôi: Có. Cornelius Tacitus (55-120 SCN) được coi nhà sử học vĩ đại...