Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

17 Tháng Một, 2020
Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh bên trong ở đâu để đương đầu với những sự sợ hãi, tai họa và buồn rầu? Chính xác thì chúng ta có thể trông mong điều gì ở Đức Chúa...