Tag Archives: Đồng tính nam đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

Đồng tính nam, đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

Đồng tính nam đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

Thông điệp mà nhiều người đồng tính nam, đồng tính nữ nghe là Đức Chúa Trời ghét bỏ họ. Hãy xem tại sao điều này là không đúng. Cuộc sống thường đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định. Để lấy được bằng lái xe, bạn phải vượt qua kỳ thi sát hạch bằng lái. Để […]