Đồng tính nam, đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

Đồng tính nam, đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

18 Tháng Một, 2020
Thông điệp mà nhiều người đồng tính nam, đồng tính nữ nghe là Đức Chúa Trời ghét bỏ họ. Hãy xem tại sao điều này là không đúng. Cuộc sống thường đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định. Để...