Còn gì hơn nữa trong cuộc sống này?

Còn gì hơn nữa trong cuộc sống này?

17 Tháng Một, 2020
Bạn đang ở đây. Tại đây. Ngay lúc này. Nhìn vào màn hình máy tính. Một giây nữa đang trôi qua. Một khoảng khắc của cuộc sống. Vù. Nó qua rồi. Tiếc quá. Một giây khác đang đến. Giây...