Tag Archives: Còn gì hơn nữa trong cuộc sống này?

Còn gì hơn nữa trong cuộc sống này?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Bạn đang ở đây. Tại đây. Ngay lúc này. Nhìn vào màn hình máy tính. Một giây nữa đang trôi qua. Một khoảng khắc của cuộc sống. Vù. Nó qua rồi. Tiếc quá. Một giây khác đang đến. Giây trôi qua, phút trôi qua. Một giờ. Một ngày. Một tuần. Một năm. Hôm nay có […]