Tag Archives: Có phải Chúa Giê-xu là con đường duy nhất?

Có phải Chúa Giê-xu là con đường duy nhất?

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Câu hỏi: “Cơ Đốc Giáo thì luôn ‘đúng’ – nói như vậy, không phải là ngờ nghệch sao?” Câu trả lời của chúng tôi:  Chúng tôi đã có một chủ đề rất đặc biệt bàn về những nét khác nhau chính yếu giữa niềm tin của Cơ Đốc Giáo với các niềm tin khác trên thế […]