Có phải Chúa Giê-xu là con đường duy nhất?

Có phải Chúa Giê-xu là con đường duy nhất?

17 Tháng Một, 2020
Câu hỏi: “Cơ Đốc Giáo thì luôn ‘đúng’ – nói như vậy, không phải là ngờ nghệch sao?” Câu trả lời của chúng tôi:  Chúng tôi đã có một chủ đề rất đặc biệt bàn về những nét khác nhau...