Có một Đức Chúa Trời không?

Có một Đức Chúa Trời không?

17 Tháng Một, 2020
Liệu Đức Chúa Trời có tồn tại? Dưới đây là những lý do chính đáng để tin rằng Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu. Có khi nào bạn không thích vì một ai đó đơn giản bày tỏ...