Tag Archives: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Câu hỏi: “Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời và đồng thời cũng vừa là một con người?” Câu trả lời của chúng tôi:  Đức Chúa Trời có thể trở thành con người, cũng giống như Chúa Giê-xu có thể thực hiện các phép lạ và Đức Chúa Trời có thể tạo […]