Chẳng lẽ cái ác và đau khổ không chứng tỏ là Thượng Đế không quan tâm?

Chẳng lẽ cái ác và đau khổ không chứng tỏ là Thượng Đế không quan tâm?

17 Tháng Một, 2020
Câu hỏi: “Tôi băn khoăn làm sao bạn có thể tin vào Thượng Đế khi mà có nhiều điều sai trái như vậy trong thế giới mà rõ ràng là Ngài không quan tâm?” Câu trả lời của chúng tôi: Nhiều...