Tag Archives: C180x1.5mm

Bảng giá xà gồ C175x1.5mm, C180x1.5mm, C190x1.5mm, C200x1.5mm mạ kẽm

Bảng báo giá xà gồ C175x1.5mm, C180x1.5mm, C190x1.5mm, C200x1.5mm mạ kẽm có nhiều sự thay đổi hôm nay. Từ mọi dự án nhỏ đến lớn, xà gồ C175x1.5mm, C180x1.5mm, C190x1.5mm, C200x1.5mm mạ kẽm có vai trò rất quan trọng. Chúng đáp ứng được các thông số, cũng như là tiêu chí thiết kế đưa ra. […]