Bạn có phần gì với Thượng Đế

Bạn có phần gì với Thượng Đế

17 Tháng Một, 2020
Nếu bạn đã từng lắng nghe những cuộc trò chuyện gần gũi của con người, bạn để ý thấy rằng có nhiều điều thông suốt trong câu chuyện của họ, và điều này thật ra chẳng có gì lạ...