Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh bên trong ở đâu để đương đầu với những sự sợ hãi, tai họa và buồn rầu? Chính xác thì chúng ta có thể trông mong điều gì ở Đức Chúa Trời

Chúng ta có thể nương cậy vào Đức Chúa Trời ở mức độ nào? Ngài có thực sự là một Đấng mà chúng ta có thể luôn luôn nương dựa… khi khủng hoảng cũng như lúc yên bình?

Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ mong muốn chúng ta nhận biết Ngài. Đó là lý do chúng ta hiện hữu. Ước muốn của Ngài là chúng ta nương dựa và kinh nghiệm sức mạnh, tình yêu, sự công chính, sự thánh sạch và lòng thương xót của Ngài. Vì vậy Ngài nói với tất cả những ai sẵn lòng: “Hãy đến cùng Ta.”

Không giống như chúng ta, Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tuần sau, năm sau, và mười năm sau. Ngài nói: “Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.1 Ngài biết điều gì sẽ xảy ra trong thế giới. Quan trọng hơn, Ngài biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn và có thể ở đó cho bạn, nếu bạn đã chọn Ngài trong đời sống mình. Ngài nói với chúng ta rằng Ngài có thể trở thành “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân”2. Nhưng chúng ta phải thành tâm tìm kiếm Ngài. Ngài nói: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”3

Đức Chúa Trời ở đâu trong thời điểm khó khăn?

Điều đó không có nghĩa là những ai biết Ngài sẽ không trải qua những thời kỳ khó khăn. Không phải như vậy. Khi một cuộc tấn công khủng bố gây nên đau khổ và chết chóc, những người biết Ngài cũng chung số phận, nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang lại bình an và sức mạnh. Một người đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu đã diễn tả điều đó như sau: “Chúng tôi bị vây khốn, nhưng không bị đè bẹp; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị hành hại nhưng Đức Chúa Trời không bỏ chúng tôi, đôi khi chúng tôi bị tổn thương nhưng không đến chết.”4 Hiện thực cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đương đầu những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta trải qua những điều đó trong khi biết Đức Chúa Trời, chúng ta có thể phản ứng với điều đó với một cái nhìn khác và với một sức mạnh không phải của riêng chúng ta. Không có vấn đề nào mà Đức Chúa Trời không giải quyết được. Ngài lớn hơn tất cả những nan đề có thể xảy ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ không bị bỏ lại để một mình đương đầu với chúng.

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta: “Đức Chúa Trời là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài.5 Và: “Đức Chúa Trời ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.”6

Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với những người đi theo Ngài những lời an ủi sau: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.”7 Nếu bạn thực sự hướng đến Đức Chúa Trời, Ngài sẽ quan tâm đến bạn hơn bất kỳ người nào khác, trong cách mà không ai khác có thể làm.

Đức Chúa Trời và ý chí tự do của chúng ta

Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với khả năng lựa chọn. Điều này có nghĩa là chúng ta không bị ép buộc vào trong mối quan hệ với Ngài. Ngài cho phép chúng ta khước từ Ngài và thực hiện những hành vi xấu xa khác nữa. Ngài có thể buộc chúng ta phải yêu thương. Ngài có thể buộc chúng ta phải trở nên tốt. Nhưng khi ấy loại quan hệ mà chúng ta có với Ngài là gì? Đó hoàn toàn không phải là một mối quan hệ, mà là một sự vâng phục bị áp đặt, kiểm soát tuyệt đối. Thay vào đó Ngài cho chúng ta nhân phẩm là ý chí tự do.

Tự nhiên, chúng ta gào lên từ sâu thẳm của linh hồn… “Nhưng Chúa ôi, tại sao Ngài cho phép một điều khủng khiếp như thế xảy ra?”

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Chúng ta muốn Đức Chúa Trời hành động như thế nào? Chúng ta có muốn Ngài kiểm soát hành động của con người? Trong trường hợp xử lý với một cuộc tấn công khủng bố, số tử vong có thể chấp nhận được mà Đức Chúa Trời cho phép là bao nhiêu?! Có thể chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn nếu Đức Chúa Trời cho phép chỉ hàng trăm người tử vong? Hay chúng ta muốn Đức Chúa Trời cho phép chỉ một người chết thôi? Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời có thể ngăn cản sự giết hại thậm chí chỉ một người chết thì không còn có sự tự do lựa chọn nữa. Con người đã lựa chọn bỏ qua Đức Chúa Trời, coi thường Ngài, đi theo lối riêng của mình và thực hiện những hành động khủng khiếp chống lại người khác.

Hành tinh này không phải là một nơi an toàn. Ai đó có thể bắn chúng ta. Hoặc chúng ta có thể bị một chiếc xe đâm vào. Hoặc chúng ta có thể buộc phải nhảy khỏi một tòa nhà đang bị những kẻ khủng bố tấn công. Hoặc bất kỳ số nào trong những điều này có thể xảy ra với chúng ta trong môi trường khắc nghiệt gọi là Trái Đất này, nơi mà ý muốn của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng được tuân theo.

Tuy vậy, không phải Đức Chúa Trời cần được con người thương xót, mà ngược lại. Thật may mắn, chúng ta được Ngài thương xót. Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng vũ trụ với vô số những vì sao, đơn giản bằng cách nói những từ này: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời”.8 Chính Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng Ngài “cai trị trên các nước.”9 Sức mạnh và sự khôn ngoan Ngài không giới hạn. Dẫu những vấn đề chúng ta không thể giải quyết được, chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng diệu kỳ nhắc nhở chúng ta rằng: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?”10 Bằng một cách nào đó, Ngài có thể duy trì tính tự do của con người tội lỗi, mà vẫn có thể làm thành ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời nói rõ ràng: “Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.”11 Và chúng ta có thể được an ủi từ điều đó nếu đời sống của chúng ta đầu phục trước Ngài. “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”12

Đức Chúa Trời đang ở đâu khi chúng ta từ chối Ngài?

Nhiều người trong chúng ta – không, tất cả chúng ta – có những lúc chọn trói tay Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. So với những người khác, tất nhiên so sánh với một tên khủng bố, chúng ta có thể cho mình là người đáng tôn trọng, đáng yêu hơn. Nhưng sự thật trong lòng chúng ta, khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận biết tội lỗi của mình. Khi chúng ta bắt đầu hướng về Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta có cảm thấy bị thiếu sót, bị dừng lại vì ý thức rằng Đức Chúa Trời biết rõ những tư tưởng, hành động và sự ích kỷ của chúng ta? Chúng ta đã… bởi cuộc sống và hành động của mình… xa lánh Đức Chúa Trời. Chúng ta thường sống giống như là chúng ta có thể điều khiển cuộc đời chính mình cách tuyệt vời mà không cần Ngài. Kinh thánh nói rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy”.13

Hậu quả là gì? Tội lỗi của chúng ta đã tách biệt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, và điều đó gây tác động nhiều hơn là chỉ cuộc đời này. Hình phạt vì tội lỗi là cái chết, hay sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương cách cho chúng ta được tha thứ và được biết Ngài.

Thượng Đế ban cho chúng ta tình yêu của Ngài

Đức Chúa Trời đã đến thế gian để giải cứu chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”14

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Đức Chúa Trời biết những đau đớn và nỗi khổ mà chúng ta gặp phải trong thế giới này. Chúa Giê-xu đã bỏ lại sự an toàn và an ninh của nhà Ngài, và bước vào môi trường khắc nghiệt mà chúng ta đang sống. Chúa Giê-xu cũng mệt mỏi, biết đói và khát, tranh đấu với sự kết tội của người khác và bị gia đình, bạn bè tẩy chay. Những điều Chúa Giê-xu đã trải nghiệm nhiều hơn là những khó khăn thường ngày. Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời trong thân thể loài người, tình nguyện mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và trả giá hình phạt là sự chết. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống.”15 Ngài đã trải qua sự hành hạ, chết một cái chết nhục nhã, từ từ vì nghẹt thở trên thập tự giá, để chúng ta có thể được tha thứ.

Chúa Giê-xu đã nói trước với những người khác rằng Ngài sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài nói rằng ba ngày sau khi chết Ngài sẽ sống lại, chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không nói rằng một ngày nào đó Ngài sẽ đầu thai. (Nếu vậy thì ai mà biết được Ngài có thực sự làm điều đó hay không?) Ngài đã nói rằng ba ngày sau khi chôn cất Ngài sẽ hiện ra trong thân thể sống với những người đã chứng kiến Ngài bị đóng đinh. Vào ngày thứ ba ấy, mộ của Chúa Giê-xu trống không và nhiều người làm chứng đã thấy Ngài đang sống.

Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta ở với Ngài trong thiên đàng

Giờ đây Ngài mời gọi chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta không giành được sự sống ấy bằng công đức riêng. Đó là một món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta mời Ngài bước vào đời sống mình. “quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.”16 Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi mình và trở lại cùng Đức Chúa Trời, chúng ta có thể có món quà là sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê – xu Điều đó khá đơn giản. “Ai có Con thì có sự sống, còn ai không có Con Đức Chúa Trời sẽ không có sự sống.”17 Ngài muốn bước vào đời sống của chúng ta.

Còn thiên đàng thì sao? Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã “Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người”18 Phải chăng điều đó có nghĩa là chúng ta biết, bên trong lòng của chúng ta, một thế giới tốt đẹp hơn trông thế nào. Cái chết của những người chúng ta yêu thuyết phục chúng ta rằng có một điều gì đó rất không ổn với cuộc đời này và thế giới này. Đâu đó sâu thẳm trong linh hồn ta, chúng ta biết rằng phải có một nơi tốt hơn để sống, tự do khỏi những khốn khổ và đau đớn quặn thoắt. Chắc chắn rồi, Đức Chúa Trời có một nơi tốt hơn cho chúng ta. Đó sẽ là một hệ thống hoàn toàn khác mà trong đó ý muốn của Ngài luôn được thành. Trong thế giới ấy, Đức Chúa Trời sẽ lau nước mắt khỏi mắt loài người. Sẽ không còn than vãn, khóc lóc, sự chết hay đau đớn nhữa.19 Và Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh Ngài, sẽ ở trong con người theo một cách khiến họ sẽ không bao giờ phạm tội nữa.20

Sự kiện một cuộc tấn công khủng bố là đủ khủng khiếp. Từ chối mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời, điều mà Chúa Giê-xu mời gọi bạn, sẽ còn tệ hại hơn nữa. Không chỉ trong ánh sáng của sự sống đời đời, nhưng bởi vì không có một mối quan hệ nào so sánh được với sự nhận biết Đức Chúa Trời trong đời này. Ngài là mục đích của chúng ta trong đời sống, là nguồn an ủi, là sự khôn ngoan của chúng ta trong những lúc bối rối, là sức mạnh và hy vọng của chúng ta. “Khá nếm thử xem Đức Chúa Trời tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!”21

Có một số người nói rằng Thượng Đế chỉ là một cái nạng. Nhưng có vẻ như Ngài là điều duy nhất đáng tin cậy.

Chúa Giê-xu đã nói: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.22 Đối với những người sẽ nương cậy vào Chúa Giê-xu trong đời sống mình, Ngài nói điều đó giống như xây cuộc đời bạn trên Đá. Dù khủng hoảng nào tấn công bạn trong đời này, Ngài có thể giữ bạn vững vàng.

Thượng Đế ở đâu? Ngài có thể bước vào đời sống của bạn

Bạn có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời mình ngay bây giờ. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”23. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta có thể trở lại với Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”24 Chúa Giê-xu mời gọi:” Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”25

Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thảm họ

Ngay giờ đây bạn có thể mời Đức Chúa Trời bước vào đời sống bạn. Bạn có thể làm điều này qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là nói chuyện thành thật với Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ bạn có thể kêu cầu Đức Chúa Trời bằng cách nói với Ngài một điều gì đó tương tự như sau trong sự thành tâm:

“Đức Chúa Trời ơi, Con đã rời bỏ Ngài trong lòng con, nhưng con muốn thay đổi điều đó. Con muốn biết Ngài. Con muốn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự tha thứ của Ngài vào đời sống con. Con không muốn bị tiếp tục tách biệt khỏi Ngài nữa. Hãy là Chúa của đời sống con từ nay trở đi. Con cám ơn Ngài.”

Bạn có vừa thành tâm mời Đức Chúa Trời bước vào trong đời sống mình không? Nếu bạn đã làm vậy, bạn còn có rất nhiều điều để trông mong ở phía trước. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho đời sống hiện tại của bạn có sự thỏa mãn lớn hơn qua sự nhận biết Ngài.26 Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài hứa đến ở trong bạn.27 Và Ngài ban cho bạn sự sống đời đời.28

Dù điều gì xảy ra trong thế giới quanh bạn, Đức Chúa Trời có thể ở đó cho bạn. Dẫu có những người không đi theo đường lối Đức Chúa Trời, Ngài vẫn làm thành kế hoạch của Ngài cho dù Ngài có thể sử dụng những hoàn cảnh khủng khiếp. Đức Chúa Trời chắc chắn kiểm soát mọi sự kiện thế giới. Nếu bạn thuộc về Đức Chúa Trời, thì bạn có thể yên nghỉ trên lời hứa rằng: “ Chúng ta biết rằng mọi sự hơp lại đều mang ích lợi đến cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.”29

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”30 Ngài hứa sẽ không bao giờ lìa chúng ta hoặc bỏ chúng ta.31

Để lớn lên trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài cho đời sống bạn, hãy đọc các phần Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng trong Kinh thánh.

Chú thích:

(1) Ê-sai 46:9 (2) Thi thiên 46:1 (3) Giê-rê-mi 29:13 (4) 2 Cô-rinh-tô 4:8-9 (5) Na-hum 1:7 (6) Thi thiên 145:18-19 (7) Ma-thi-ơ 10:29-31 (8) Sáng thế ký 1:14 (9) Thi thiên 47:8 (10) Giê-rê-mi 32:27 (11) Ê-sai 46:11 (12) Gia-cơ 4:6 (13) Ê-sai 53:6 (14) Giăng 3:16-17 (15) 1 Giăng 3:16 (16) Rô-ma 6:23 (17) 1 Giăng 5:12 (18) Truyền đạo 3:11 (19) Khải huyền 21:4 (20) Khải huyền 21:27; 1 Cô-rinh-tô 15:28 (21) Thi thiên 34:8 (22) Giăng 14:27 (23) Giăng 1:12 (24) Giăng 14:6 (25) Khải huyền 3:20 (26) Giăng 10:10 (27) Giăng 14:23 (28) 1 Giăng 5:11-13 (29) Rô-ma 8:28 (30) Giăng 14:27 và 16:33 (31) Hê-bê-rơ 13:5

Nguồn: everyvietstudent.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Kiếm được thu nhập: Việc thu mua phế liệu có thể mang lại thu nhập cho những người tham gia. Những người thu mua phế liệu có thể bán lại phế liệu cho các nhà máy tái chế hoặc các doanh nghiệp khác để kiếm lợi nhuận.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Giảm chi phí sản xuất: Các doanh nghiệp có thể sử dụng phế liệu tái chế để sản xuất các sản phẩm mới. Quá trình này giúp giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm tài nguyên.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Việc theo dõi và cập nhật giá thép định kỳ là điều cần thiết để các doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Dịch vụ SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và thiết kế website là những lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh doanh trực tuyến hiện nay.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Máy phát điện Cummins và Doosan là những sản phẩm chất lượng cao và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông là một công nghệ phổ biến được sử dụng trong ngành xây dựng để cắt, khoan, phá hoặc tạo lỗ trên bề mặt bê tông.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. Phế liệu inox, nhôm, sắt và đồng là những tài nguyên phế liệu quan trọng trong công nghiệp tái chế.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Lắp đặt camera là một giải pháp hiệu quả để giám sát và bảo vệ an ninh cho các cửa hàng, văn phòng, gia đình và các công trình xây dựng.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Dịch vụ taxi nội bài Hà Nội là một trong những dịch vụ được nhiều người tin tưởng và sử dụng.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình là một dịch vụ được nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Giá thép hình, thép ống, thép tấm và thép hộp là những thông tin được nhiều khách hàng quan tâm khi mua sắm vật liệu xây dựng và sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Giá tốt nhất thị trường hiện nay. Miễn phí vận chuyển, có chiết khấu cao, tư vấn hết mình (24/7), gọi là có ngay.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Xe ba gác, xe lôi · Xe máy cày · Xe đông lạnh · Xe lu · Xe công nông · Xe chở rác · Xe bồn. Xem thêm. Tất cả · Cá nhân · Bán chuyên. Tin mới trước.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng Đến Tận Nơi Khảo Sát Và Báo Giá Theo Yêu Cầu KH. Tự Tháo Dỡ - Bốc Xếp - Nhanh Chóng. Gọi Ngay Để Có Giá Tốt.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt heo hữu cơ là một khái niệm khá bỡ ngỡ với một số người. Là heo được nuôi dưỡng và chăm sóc trong môi trường hoàn toàn tự nhiên.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Bạn đang lo lắng rằng vải vụn quá nhiều?Kho của bạn có quá nhiều vải vụn? Bỏ đi thì tốn công sức và tiền bạc khi vận chuyển. Vậy tại sao bạn không liên hệ với chúng tôi thu mua vải vụn giá cao.
Báo giá thép Việt Nhật, báo giá thép Pomina

Báo giá thép Việt Nhật

Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Nhật click để xem bảng báo giá sắt thép xây dựng Việt Nhật mới nhất trong ngày hôm nay – quý khách có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho công trình nếu đặt hàng bên đại lý chính thức của nhà máy sản xuất thép Việt Nhật như chúng tôi.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà Đức Lộc luôn làm hài lòng khách hàng. Với phương châm mở khóa tại nhà an toàn, thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đức Lộc có đội ngũ nhiệt tình, tân tâm phục vụ.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Công ty chuyên cho thuê xe với các loại kích thước khác nhau. Hiểu được tâm lý khách hàng, chúng tôi đã xây dựng nên một chuỗi dịch vụ tốt nhất khi thuê xe tải tự lái.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa Đại Nam luôn tự hào là dịch vụ bốc xếp uy tín, là đối tác của nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu bốc xếp hàng hóa.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tại HCM, Trẻ, Năng Động, Số Lượng Theo Yêu Cầu. Đảm Bảo Chất Lượng, Chăm Chỉ, Trung Thực. Tiết Kiệm Chi Phí. Lao động trẻ khỏe. Chịu khó. Dịch vụ: Giá Rẻ, Nhanh Chóng, Chuyên Nghiệp.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh là loại hình dịch vụ giúp bạn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như công sức dành cho việc dọn dẹp sạch sẽ.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi độc đáo được nhưng người thợ lành nghề nhất tạo nên.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Sửa khóa két sắt Bình Dương Đức Lộc luôn làm hài lòng khách hàng. Với phương châm mở két an toàn, thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đức Lộc có đội ngũ nhiệt tình, tân tâm phục vụ.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Rút hầm cầu giá rẻ TPHCM giảm giá 20% khách hàng mới & giảm 30% khách hàng cũ ✓ bảo hành 2 năm ✓ có mặt sau 15 phút gọi điện ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Trường huấn luyện chó số 1 Việt Nam hiện nay bạn sẽ yên tâm khi gửi thú cưng tại trường chúng tôi.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ vách ngăn di động, vách ngăn kính, vách ngăn vệ sinh uy tín nhất hiện nay.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Bạn muốn hợp tác cùng công ty SEO để phát triển nội dung trang website, tăng lượt tương tác? Chưa biết địa chỉ nào uy tín? ĐẾN NGAY VINASEOVIET!

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu giá cao tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Chuyên thu mua phế liệu khắp tỉnh Tphcm và các tỉnh lân cận.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

chuyên sửa chữa khóa tại gia trên Hồ Chí Minh...

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Quận Bình Tân Trực Tiếp Giá Gốc Từ Chủ Đầu Tư - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ hoạt động rà soát đặc biệt (due diligence) và thực hiện các nghĩa vụ thuế. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Làm bảng hiệu, bảng hiệu quảng cáo

Làm bảng hiệu inox

Làm bảng hiệu công ty, làm bảng quảng cáo, làm biển hộp đèn, làm biển nhôm alu, làm biển đèn led, làm biển chữ nổi, làm biển mica, làm biển bạt Hiflex.
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Thông tin sản phẩm. Đầy đủ các loại sắt thép xây dựng, với các loại barem và kích thước (phi) khác nhau . Cam kết bán đúng giá. Chiết khấu tốt cho công trình xây dựng. Kèm chứng chỉ chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung ứng lao động Tphcm tại công ty Đại Nam sẽ cung cấp nguồn lao động có chất lượng cao.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh giá rẻ nhất thị trường là Đây ✅✅✅ Cập nhật Bảng giá Vật tư & Thi công mới nhất 2020. Đủ mẫu Compact HPL, Composite, mfc.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO website tổng thể, lên TOP Google hàng ngàn từ khóa. Tăng Traffic tự nhiên Bền Vững, tăng Chuyển Đổi và Uy Tín cho Doanh Nghiệp.